Van zelfvoorzienend naar zelfverzorgend

 

Ekosofia is zo ontworpen dat een gezonde, bloeiende interactie met de regionale, landelijke en internationale gemeenschap kan ontstaan. Een schitterende woonomgeving met een bedrijfseconomisch gezonde boerderij en landgoedwinkel en omringd door bruisende groene bedrijvencirkels! Bewoners worden uitgenodigd om individuele en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten te ontplooien op het landgoed.

In principe is elk huishouden verantwoordelijk voor het eigen inkomen. Het inkomen zou kunnen worden verdiend door als zelfstandig ondernemer een bedrijf te beginnen (of voort te zetten) in een van de bedrijvencirkels in het buitengebied. Door een deeltijd of freelance baan in de omgeving te zoeken/behouden. Het is ook mogelijk een ambacht of vrij beroep uit te oefenen, vanaf het eigen woonperceel.

In het begin zijn bij de Openbare Vennootschap Landgoed Ekosofia alleen de boer, de winkelmanager en de landgoedbeheerder in betaalde loondienst. Naarmate de vennootschap meer en meer solvabel en liquide is kan het landgoed van zelfvoorzienend zelfverzorgend worden. Dan kan de mogelijkheid ontstaan om meer betaald werk te scheppen voor bewoners en voor mensen uit de omgeving.