Cirkels en ringen

 

Het grit of raster dat ten grondslag ligt aan het concept gaat uit van de cirkel. Vanuit het middelpunt gezien is de cirkel opgebouwd uit vier zones:

  • Het centrum. In principe bestemd voor de bijenvolken en ingericht als een wilde tuin, omringd door een waterbassin. De eerste ring is bestemd voor een fruitteeltcirkel met laagstam fruitbomen, bessenstruiken en kruidentuinen. De eerste ringweg ligt om het centrum heen.
  • Naar buiten toe worden ringen voor landbouw afgewisseld met ringen voor woonruimte, met daar tussen de ringsloten en volgende ringwegen.
  • De celwand van de cirkel. Gevormd door de laatste ringweg, een ecokathedrale stapelmuur met leijfruit en de ringgracht aan de buitenkant.
  • Het ecokathedrale buitengebied met (noten en vruchten) bos, weidegrond en cirkels voor bedrijven, werkplaatsen, ateliers, een gemeenschapsruimte met restaurant, winkels, een school, speeltuin en een omnipodium.

Het gebruik van de cirkel is efficiënt voor een compacte integratie van woonfuncties, natuur en landbouwfuncties en voor wat betreft de infrastructuur. Aanleg en onderhoud van water, stroom en riolering netwerken kan heel eenvoudig in de bermen naast de wegen. De wegen leiden vanuit de vier windrichtingen naar het centrum en worden met elkaar verbonden door ringwegen.

In de landbouwringen wordt biologisch-dynamisch gewerkt, met een vruchtwisseling van om te beginnen 1:8. Met aandacht voor vergeten gewassen, lokale en/of bedreigde rassen, combinatieteelt, permacultuur, effectieve micro-organismen, het werken met paardentractie en brons gereedschap.

Door het gebruik van de cirkel wordt het mogelijk voor een dorp of stad om net als een boom ring voor ring te groeien. Wanneer de bevolking en bedrijfsactiviteit echter zouden afnemen in de gemeenschap dan kan met dit grit de woonkern als het ware ook weer krimpen. Indien er geen goede nieuwe functie voor de leegstaande panden kan worden gevonden, kunnen de bouwmaterialen worden hergebruikt. De landbouwgrond zou als boomgaard kunnen worden ingericht of weer mogen verwilderen. Op lange termijn zou een gemeenschap op deze manier het dorp of de stad bij wijzen van spreken kunnen laten in- en uitademen…