Delen in overvloed

 

Van de opbrengsten van de boerderij, de winkel en het natuurkampeerterrein wordt het loon van de drie vennoten (bedrijfsleiders) betaald. Het seizoensafhankelijke inkomen van de boerderij en winkel kan worden aangevuld door inkomsten uit het natuurkampeerterrein, een congrescentrum, het omni-podium, de boomkwekerij, rondleidingen, workshops en wellicht uit de verkoop van overtollige energie*.

windmolen   * Gewonnen met een windmolen zoals deze op De Zonnehoeve of met zonnepanelen.   zonnecellen

Vanaf het moment dat de vennootschap door de boerderij en winkel winstgevend is zal de netto opbrengst aan het einde van het jaar worden verdeeld in vijf:

  • Een vijfde deel wordt uitgekeerd aan bewoners;
  • Een vijfde deel gaat naar de reservepot van de OV Landgoed Ekosofia;
  • Een vijfde deel gaat naar stichting Ekotopia i.o.;
  • Een vijfde deel gaat naar stichting Ekosofia;
  • Een vijfde deel zal worden gegeven aan goede doelen.

Twintig procent is dus een indirecte financiële waardering voor alle huishoudens voor de bijdrage aan het beheren van het landgoed. De directe beloning voor de gemeenschapsbijdrage van 7-14 uur per week komt in de vorm van het hele jaar door een overvloed aan gezonde voeding. De unieke woon- en werkomgeving kan gezien worden als een onbetaalbare primaire arbeidsvoorwaarde...

Het aandeel dat naar stichting Ekotopia gaat is bestemd voor aanleg, onderhoud en verbetering van de infrastructuur (wegen, water, energie en riool) in het dorp en voor kwalitatieve ontwikkeling en groei van de gemeenschap.

Het deel dat naar stichting Ekosofia gaat wordt gereserveerd om de continuïteit van de gemeenschap te waarborgen. En om het manifestatieproces van een nieuwe projectgroep te kunnen faciliteren met als doel de bouw van een volgend ecodorp.

Het bestuur van beide stichtingen, de vennoten en bewoners bepalen samen jaarlijks opnieuw welke regionale, landelijke en internationale doelen gesteund worden met de twintig procent die daarvoor is bestemd.