Officieel orgaan

 

Stichting Ekosofia heeft als hoofddoel het ontwikkelen van biologisch gebouwde en natuurrijke leefomgevingen. Daarnaast zet de stichting zich in om bekendheid te geven aan het concept, het cirkelvormig en atomistisch grit verder te evolueren, wetenschappelijk te onderzoeken en om sponsors en investeerders te werven.

Om te beginnen bieden we het concept aan voor drie toepassingen:

  1. Voor de bouw van zelfvoorzienende biologisch gebouwde gemeenschappen, dorpen, wijken en stadsdelen vanaf 5 tot 5000 hectare, met een biologisch-dynamische Pergola boerderij, landgoedwinkel, fruitgaard, ecokathedraal buitengebied, school, omnipodium, restaurant, bedrijvencirkels,  natuurcamping enzovoorts. Lees hier meer over de innovatieve visie op deze toepassing.

  2. Voor Ekosofia Ecothemaparken vanaf 1 hectare, op de grens van dorp/stad en platteland, met een Pergola boerderij, landgoedwinkel en openbare groene ruimte voor met name educatieve en recreatieve functies.

  3. Voor exploitatie van tijdelijke Ekosofia Proeftuinen of biobroedplaatsen vanaf 1000m2, op braakliggende bouwgrond of industrieterreinen, met school- en moestuinen, broedhokken en vooral gericht op creatieve activiteiten.

Projecten kunnen worden gerealiseerd op initiatief van de stichting en/of in samenwerking met: zelfstandige ecodorp projectgroepen; moestuinverenigingen, boeren; particulieren; landgoedeigenaren; gemeenten; woningcorporaties; projectontwikkelaars; professionals in het groene veld; organisaties voor ontwikkelingssamenwerking; wetenschappers; studenten; amateurs en kunstenaars. Neem contact op voor meer informatie.

Het eerste bestuur van de stichting (opgericht 13 oktober 2010) wordt gevormd door:

  • Mw. H. van der Zwan, voorzitster
  • Dhr. P. van Uffelen, voorlopig secretaris-penningmeester en aspirant-bewoner
  • Mw. J. Engels, algemeen bestuurslid
  • Dhr. W. Koelink, algemeen bestuurslid en aspirant-bewoner
  • Dhr. M. Smakman, algemeen bestuurslid

Stichting Ekosofia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam, nummer 51123096.