Gemeenschapsbijdrage

 

Een van de sleutels tot succes (en mislukking!!!) in het concept is het actief bijdragen aan de ontwikkeling van ecodorp Ekosofia. De volwassen bewoners werken mee op de boerderij, in de winkel en/of aan de bouw van het ecokathedrale buitengebied. Er wordt een meewerktijd gevraagd van slechts 7-14 uur per week oftewel omgerekend dus maar 1-2 uur per dag! Dit alles in overleg,  aanpasbaar aan individuele voorkeuren, talenten en mogelijkheden, de ontwikkeling in zelfverzorgend zijn en uiteraard afhankelijk van de seizoenen.

Door deze constructie blijven er voor iedere volwassene naast de meewerktijd nog 3-5 dagen per week over om naar eigen inzicht en behoefte werk en inkomen te creëren.

Door deze gemeenschapsbijdrage komen er wekelijks meer dan genoeg mensuren beschikbaar om de boer te helpen bij zijn/haar werkzaamheden, de winkel goed te bezetten en het landgoed te onderhouden. De continuïteit van het dorp wordt zo in theorie eenvoudig gegarandeerd. Door echt samen te werken is het praktisch haalbaar om al binnen een decennium een creatieve, dynamische, zelfverzorgende, gezonde, natuurlijke en eetbare leefomgeving te realiseren. Vele handen maken nog steeds licht werk.