Kosten

 

Van zowel actieve als passieve aspirant-bewoners wordt voor het lidmaatschap van de projectgroep een jaarlijkse contributie gevraagd van minimaal € 100.

De hoogte van het uiteindelijke instapbedrag is afhankelijk van de kosten voor de aanschaf en het bouwrijp maken van de locatie die zich aandient. Voor het instapbedrag wordt de bewoner automatisch lid van de te zijner tijd op te richten bewonersvereniging. De voorzitter hiervan vertegenwoordigt de bewoners wekelijks in de Raad.

Bewoners betalen zelf de kosten voor de biologische woning op het woonperceel en voor de algemene inrichting en onderhoud van het eigen perceel. Ook de kosten voor gas, riool, water, en stroomvoorziening zijn voor eigen rekening. Deze zijn afhankelijk van de mate van zelfvoorzienend zijn en het al dan niet aangesloten zijn op gangbare voorzieningen. Ieder huishouden bepaalt zelf in hoeverre het zogezegd “on dan wel off the grit gaat”.

Bij het uitstappen dient de bewoner zelf in overleg met de nieuwe bewoners tot een verkoopprijs te komen voor de gebouwde woning en eventuele bijgebouwen, een bedrijfspand of andere belangrijke gedane investeringen in het woonperceel.