Open Source en Fair Use Notice

 

Stichting Ekosofia stelt het concept open source beschikbaar, wat betekent dat de in eerste instantie via ekosofia.org openbaar gemaakte kennis en ervaring in principe voor iedereen vrij te gebruiken is, mits de naam Stichting Ekosofia en de vormgever/initiatiefnemer Patrick van Uffelen worden vermeld.

Open source gaat uit van het idee dat cultuur altijd laag voor laag (steen voor steen) wordt opgebouwd, waarbij altijd en overal wordt geleend van andere tijden, bronnen en tradities. Voor muziek gaat men uit van het zogenaamde “Create, Rip and Remix”, wat ik voor Ekosofia zou willen vertalen in:

  • Creëer een ontwerp gebaseerd op (een element van) het concept…
  • Hark nog betere elementen bij elkaar om er aan toe te voegen…
  • Vercomposteer het geheel organisch en zaai jouw Ekosofia spin off bijdrage…

Ekosofia bouwt voort op en is daardoor schatplichtig aan: het ecokathedrale denken en werk van de Nederlandse kunstenaar Louis G. Le Roy; het werk van de Oostenrijkse kunstenaar Friedrich Hundertwasser; Community Supported Agriculture (Pergola); de biologisch-dynamische landbouw; permacultuur en de pionierende initiatieven De Hobbitstee en De Kleine Aarde in Nederland en de Krameterhof in Oostenrijk. Kijk bij links voor meer informatie.

Creative Commons License, zie creativecommons.org voor meer informatie!

Creative Commons License
Project Ekosofia van Patrick van Uffelen is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar voor http://groenegeus.nl/.