Vacatures en studiemogelijkheden

 

Vacature 1: biologisch-dynamisch boer(in)

Voor de op te richten Openbare Vennootschap Landgoed Ekosofia wordt gezocht naar de juiste boer. De voorkeur gaat uit naar een in het concept geïnteresseerde natuurlijke boer(in) (in omgeving Amsterdam) met minimaal 25 hectare grond beschikbaar om het ecodorp op te bouwen. We zoeken iemand die met veel enthousiasme de verantwoordelijkheid van de Pergola boerderij op zich wil nemen. Dat kan dus evengoed een ervaren boer(in) zijn zonder eigen boerderij of land, maar wel met de wilskracht om de heelheid en het zelfvoorzienend zijn van het bedrijf in Ekosofia te gaan bevorderen. Ook afstuderende of recent afgestudeerde biologisch-dynamisch boeren worden uitgenodigd te reageren.

Vacature 2: manager landgoedwinkel

Voor de op te richten Openbare Vennootschap Landgoed Ekosofia wordt gezocht naar een vennoot die manager van de landgoedwinkel wil worden. De voorkeur gaat uit naar iemand met ruime ervaring in de natuurvoedingsbranche en degelijke economische kennis. Samen met de andere twee vennoten (boer en landgoed beheerder) ben je hoofdverantwoordelijk voor het leiden van de vennootschap, de motor waarmee het ecodorp zelfvoorzienend wordt. We zoeken iemand met goede communicatieve en sociale vaardigheden, een professionele en betrokken mentaliteit en een positieve constructieve instelling. Neem contact op voor meer informatie.

Vacature 3: financieel specialist

Voor de stichting zijn we op zoek naar een financieel specialist die -in eerste instantie op vrijwillige basis- in de functie van penningmeester een bijdrage wil leveren aan het project. We zoeken iemand die de verschillende economische onderdelen van het project goed kan opstarten en beheren, ondernemingsplannen kan beoordelen, en de weg weet in de financiële wereld. Ben jij iemand met een bedrijfseconomische achtergrond, met ervaring in de non-profit sector, interesse in slow money en met affiniteit voor Ekosofia en het doel van de organisatie? Heb je tijd en zin om minimaal 4 uur per maand een constructieve bijdrage te leveren? Neem dan contact op.

Studenten gezocht!

Voor het verder doorontwikkelen van het concept zoekt stichting Ekosofia naar geëngageerde stageplaats zoekende en afstuderende studenten. Voor opdrachten of afstudeeronderwerpen wordt ondermeer gedacht aan:

Architectuur: In ons plan voor Ekosofia Amsterdam is ruimte voor 300-500 verschillende biologisch gebouwde woningen en een paar honderd bedrijfsruimtes. “Hoe zou jij deze gebouwen willen ontwerpen?”

Biologie: Proefballonnetje: “Zijn er wetenschappelijk aanwijzingen of bewijzen te vinden voor een toename in biodiversiteit door een (transitie)model als Ekosofia?”

Economie: “Is de bouw van een natuurlijke gemeenschap, dorp of (satelliet)stad op basis van het concept Ekosofia economisch haalbaar en wat is het effect op de lokale en regionale economie?”

Landbouwopleidingen: Een studieopdracht zou kunnen zijn het ontwikkelen van gecompliceerde vruchtwisselingschema’s voor de verschillende schaalniveaus waarop het concept kan worden toegepast. “Kan een dorp of stad in de eigen voedsel- behoefte voorzien?”

Milieustudies: De grote vraag “Op welke wijze kunnen transitiemodellen bijdragen aan een vermindering van de mondiale voetafdruk tot een halve hectare of minder?”

Multimedia en Virtual Design: Voor de ontwikkeling van met de computer ontworpen visualisaties van de verschillende modellen voor dorpen en steden in een groene regio.

Planologie: “Wat is bij het toepassen van het concept voor stadsuitbreiding of voor de bouw van een groene (satelliet)stad van belang met betrekking tot de openbare ruimte, voorzieningen, onderwijs, infrastructuur enzovoorts?”

Techniek: “Stel je eens voor wat er allemaal mogelijk is van low- tot hightech bij het functioneel, infrastructureel, informatie- en energietechnologisch invullen van Ekosofia voor de bouw van een zelfvoorzienende stad van 500.000 inwoners!”

Vormgeving: Van toegepaste en autonome kunstenaars, grafische en industriële vormgevers en interieurarchitecten tot tuin- en landschapsarchitecten.