Concept

 

Het concept Ekosofia bestaat in feite uit de volgende vier hoofdelementen:

  • Het grit voor organische planologie.
  • Een organisatiemodel voor een natuurlijke leefgemeenschap.
  • Landgoed Ekosofia, het eerste eco-dorp op basis van het grit.
  • Stichting Ekosofia.

In dit hoofdstuk van de website wordt de ontwikkeling van het concept vanaf 2005 geschetst aan de hand van de eerste tekeningen, de maquette, het hier uit voortgekomen grit en de mogelijke toepassingen van het groene poldermodel.