Locatie

 

Waar zal de eerste pilot landen?

Ekosofia is geschikt voor vrijwel iedere gemeente. Een gezonde uitbreiding of krimp van bestaande dorpen kan in de vorm van een kleinschalige cirkel. Stadsuitbreiding op grotere schaal wordt mogelijk door een paar grotere of meerdere kleinere cirkels als groeikernen aan de bestaande stad te laten vastgroeien. Het concept wordt om te beginnen op drie manieren beschikbaar gesteld.

De hamvraag is welke gemeente of stad op haar grondgebied minimaal 25 hectaren grond beschikbaar heeft en samen deze vooruitstrevende vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap mogelijk wil maken?

 

Projectgroep en stichting Ekosofia zoeken voor realisatie van een pilot ecodorp in Nederland naar een perceel grond van minimaal 25 hectare, bij voorkeur al in gebruik voor biologische landbouw. Dicht bij Amsterdam of een andere (grote) stad gelegen.

 

We staan zeker ook open voor samenwerking met een biologisch (-dynamische) boer(in) met interesse in het concept, in de omgeving van een kleinere gemeente.